Fons Uytdehaag 1 juni t/m 30 juni

In ons jubileumjaar hebben we oud leden uitgenodigd om weer in Zone te exposeren.

Deze maand zijn we heel blij om de glazen objecten van Fons Uytdehaag weer in Zone te tonen.

De scheppende kracht van de natuur is een oneindige bron van inspiratie voor
Fons Uytdehaag . De schoonheid van wat hij ziet en de emoties die hij daarbij
ervaart probeert hij tot uitdrukking te brengen in unieke geblazen glasobjecten.
Door gebruik te maken van metalen tijdens het blaasproces probeert hij de
beweging van het hete glas te sturen. Voortdurend doet hij onderzoek naar de
interactie van verschillende metalen met heet glas en is telkens weer verbaasd
wat hij ermee kan uitdrukken. De metalen in zijn objecten zijn dan ook niet louter
vormgevend element: zij zijn gelijkwaardige partners van het glas en even
belangrijk voor het uiteindelijke esthetische resultaat.

Wowglass
fons@wowglass.nl
+31 629199435

Scroll to Top